Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Concursuri

Regulament campanie VACANTA IN LESBOS

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 11 iunie – 29 iunie 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
Art.1.1. S.C. BROADCAST ENTERPRISE SOLUTIONS SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Trestiana 3, bloc 8B, parter, ap.2, sect. 4, adresa de corespondenta: Broadcast Enterprise Solutions SRL, Bucuresti, str. Trestiana 3, bloc 8B, parter, ap.2, sect. 4, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13775/2011, avand CUI RO29351890, cont IBAN RO85RZBR0000060019435044, deschis la Reiffeisen Bank Baneasa , legal reprezentata de dl. Richard Tufeanu, in calitate de Director General, detinator al postului de radio Radio Total Romania, denumita in continuare „Organizator” in numele companiei PARALELA 45 TURISM SRL, cu sediul in BUCURESTI Bd. Regina Elisabeta 29-31, Sect 5 J/40/21621/1994 CUI RO 6505940 reprezentata de Alin Burcea in calitate de Administrator.

Art.1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe platformele digitale www.radiototalromania.ro si Facebook/radiototalromania

Art. 1.3. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiototalromania.ro si Facebook/radiototalromania
Perioada de desfasurare a campaniei este cuprinsa intre 11 iunie – 29 iunie 2018.
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA2. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
Participarea la acest sistem promotional a ascultatorilor si utilizatorilor cu profile pe pagina de Facebook atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Participantii la acesta campanie au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, pe adresa SC Broadcast Enterprise Solutions SRL . Prin participarea la acest sistem promotional, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre SC Broadcast Enterprise Solutions SRL pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC Broadcast Enterprise Solutions SRL au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajaţii organizatorilor şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pană la gradul IV inclusiv sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la acest sistem promotional. De asemenea, angajatii SC Broadcast Enterprise Solutions SRL sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la sistem promotional.
Participarea la Campania publicitara VACANTA IN LESBOS implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate valabil: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 11 iunie – 29 iunie 2018 se va organiza pe pagina de Facebook Radio Total Romania un concurs avand ca premiu o excursie in Lesbos, oferita de Paralela 45, descrisa in sectiunea 4 a acestui regulament. Participantii vor primi instructiuni de participare din partea organizatorului, Radio Total Romania, si devin eligibili pentru castigarea premiului daca respecta conditiile stipulate in acest regulament. Nerespectarea instructiunilor de participare de catre un concurent atrage dupa sine invalidarea acestuia.
Castigatorul va fi desemnat cu ajutorul site-ului www.random.org

SECTIUNEA 4. PREMIUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Premiul consta intr-un pachet complet de servicii (transport avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, cazare 3*, mic dejun) in insula Lesbos, Grecia, la hotel Panorama sau similar, 2/pax., plecare din Bucuresti pe 7 iulie 2018, retur 14 iulie 2018. In cazul in care hotelul ales nu mai este disponibil la data desemnarii castigatorului, Paralela 45 Turism SRL va oferi un hotel similar ca numar de stele si servicii.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIULUI SI OBLIGATIILE
Castigatorul desemnat va fi contactat de catre un reprezentant al organizatorului la finalul campaniei, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.). Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie contacteze in termen de doua zile lucratoare reprezentantii Paralela 45 Turism SRL.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet, curierat etc.

SECTIUNEA 6. OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara VACANTA IN LESBOS se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli legate de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
In cazul in care castigatorul desemnat nu locuieste in Bucuresti, organizatorul nu va suporta cheltuielile de transport tur/retur si cazare, acestea cazand exclusiv in sarcina castigatorului.
Nu se acorda contravaloarea premiului castigat, in bani sau alte produse.
Premiul nu poate fi returnat si nici reprogramat.
De asemena, castigatorul nu are dreptul de a transfera premiul altei persoane.
Odata cu acordarea premiului, organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.
Prin inscrierea fiecarui participant Organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara VACANTA IN LESBOS este disponibil pe website-ul www.radiototalromania.ro

SECTIUNEA 7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legea mai sus mentionata;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
c) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
d) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

SECTIUNEA 8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiototalromania.ro.

Articole recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button