Total Alone – Singuri împotriva nimănui (ediția din 3 decembrie 2020)